MBTI

Kijk om je heen en je merkt dat elk mens uniek is. Iedereen reageert anders dan de ander en heeft zijn aandeel in onze samenleving. Toch herkennen wij ook delen van elkaar. Wij kunnen om dezelfde humor lachen, zijn initiërend of nadenkend, vinden het  fijn als de dagen gepland zijn of houden juist van het onverwachte. Zo vullen wij elkaar aan en kunnen wij zijn wie wij zijn. De wetenschap is al lang bezig om persoonlijkheid vast te kunnen stellen. Een complex onderwerp omdat elk persoon uniek is. Modellen zoals de Big V geven op een aantal dimensies aan in welke mate een bepaalde eigenschap bij jou van toepassing is.

Myer Briggs Type Indicator (MBTI).

De Myer Briggs Type Indicator (MBTI) is ook zo’n model. Op basis van 4 dimensies wordt ieders persoonlijkheid inzichtelijk gemaakt. Elk persoonlijkheidsmodel heeft zijn voor- en nadelen. De MBTI maakt jouw voorkeursgedrag inzichtelijk. Voorkeursgedragingen maken jouw persoonlijkheid duidelijk. De psychologie gaat er van uit dat iedereen geboren is met een unieke persoonlijkheid. Deze persoonlijkheid past zich in de loop van je leven aan door allerlei externe factoren, zoals je opvoeding. Als je ouders bepaalt gedrag waarderen dan leer je dat gaandeweg aan, net zoals bij ongewenst gedrag. Om een zo juist mogelijk beeld te krijgen van jouw unieke persoonlijkheid wordt toegewerkt naar jouw aangeboren persoonlijkheid. Dus niet jouw gedrag op het werk of thuis maar wie jij in kern bent. De MBTI geeft een goede indicatie van die unieke persoonlijkheid. Hiervoor gebruikt de MBTI 4 dimensies.

De vier dimensies van de MBTI.

 

De 4 dimensies van een MBTI-type.

Hoog over verdeeld de MBTI persoonlijkheden in 16 verschillende types (4×4 mogelijkheden). Toch zijn twee personen die hetzelfde type hebben verschillend. De MBTI maakt deze onderlinge verschillen ook inzichtelijk door onderliggende factoren zichtbaar te maken. Daarmee wordt het model voor iedereen uniek. Dat is één van de sterke kanten van de MBTI. In tegenstellingen tot veel gedragsmodellen die een momentopname maken en bijvoorbeeld met een kleur weergeven. Een leuke indicatie en makkelijk te onthouden maar het geeft geen validiteit en betrouwbaarheid van wat je meet. Voor je eigen persoonlijkheid wel zo essentieel.

Na meer dan 70 jaar onderzoek en ontwikkeling is MBTI verreweg het populairste psychometrische instrument voor het verkrijgen van inzicht in normale persoonlijkheidsverschillen. Jaarlijks worden er wereldwijd meer dan 3,5 miljoen MBTI tests afgenomen en is in meer dan 30 talen beschikbaar. De MBTI wordt door veel organisatieadviesbureau’s waaronder McKinsey & Company gebruikt.

Vanuit jouw typebepaling kunnen verschillende onderwerpen uitgediept worden. Onderlinge communicatie, stress, leiderschap of verandermanagement zijn onderwerpen die heel goed tot uiting komen met MBTI.

Team- en persoonlijke typebepalingen met MBTI neem ik af onder de naam WE zijn typisch. Samen met een compagnon hebben wij veel typebepalingen, workshop, verbetertrajecten en organisatieveranderingen mogen afnemen en begeleiden.

 

Wij zijn door OPP Nederland opgeleid en MBTI Step 1MBTI Step 2 en MBTI en teams gecertificeerd. OPP Nederland is de exclusieve distributeur in Europa van het instrument.

Contact

GLIM Singularity B.V.
Gerwin Woelders

E-mail: gerwin@gliminnovation.nl
Tel: 06 536 879 79