IT

De informatietechnologie (IT) is niet meer weg te denken in onze maatschappij. In elke sector of huishouden is IT wel aanwezig. Digitale data is niet meer weg te denken. Binnen afzienbare tijd zullen bijna alle apparaten en machines continu gegevens versturen en ontvangen om taken af te handelen. Een maatschappij waarbij wij in veel ondersteund worden door de logica van programmeren. In essentie de enen en nullen van grote hoeveelheden transistoren die aan en uit gezet worden door even grote aantallen elektroden die van het één naar het ander gestuurd worden.

 

Informatica studie

Tijdens de informatica studie leer je om die elektroden en transistoren met programmeercode aan te sturen. Om onze logica vast te leggen om apparaten te laten doen wat wij willen om ons te amuseren en te ondersteunen. In onze op onderlinge communicatie gebaseerde maatschappij een logische technologie. Wij leggen nogal wat vast in beeld en tekst. Dat kan zichtbaar en onzichtbaar. Denk aan instructies die machines ontvangen of juist zichtbare tekst zoals in de rechtspraak.

Tijdens mijn studie en daarna heb ik verschillende software ontwikkeld in Java, Modula 2, Assembly, C# en webtechnologie zoals PHP en ColdFusion.

 

Nieuwe technologie ontwikkelingen

In mijn werk bij de Rijksoverheid heb ik veel nieuwe technologie ontwikkelingen mogen volgen. Een hyperactief bijenvolk als je ziet hoeveel er in ons land ontwikkeld wordt met IT. De (rijks)overheid is bij uitstek een sector waar IT veel kan veranderen. De (Rijks)overheid is een sector waar veel communicatie plaatsvindt, van het beoordelen van subsidies tot het bepalen van een strafmaat in de rechtspraak.

 

Het fascinerende van IT is veelvoudig

Het is intrigerend hoe fanatiek meer en meer gedigitaliseerd wordt. De impact van digitalisering is groot, bedrijfsculturen, banen en mensen veranderen. Het belangrijkste is dat de effecten van digitalisering glashelder zijn. Digitalisering heeft een verdergaand effect dan vaak wordt ingeschat. Zo worden repeterende taken geminimaliseerd. Zijn processtappen meer inzichtelijk en wordt, als het goed is, het proces van alle verspilling verlost en waar het, daar waar het waarde toevoegt voor de gebruiker, de functionaliteit wordt verrijkt.

  1. IT moet verspillingen in het proces wegnemen, dit moet zeker bij een eerste transitie en minimaal een derde in tijd en kosten kunnen reduceren.
  2. IT moet het werk overzichtelijker, beter planbaar en eenvoudiger uitvoerbaar maken.
  3. IT moet het proces beter stuurbaar maken. Geen Excel overzichten, maar continue sturingsindicatoren op alle niveaus.
  4. IT moet het proces beter ontsluit- en herbruikbaar maken.
  5. Maar vooral moet IT de gebruikers bedienen en tot een hogere tevredenheid leiden.

Dat maakt dat IT altijd van toegevoegde waarde is en het leven net weer wat eenvoudiger en prettiger maakt. 
Dat is het mooie en fascinerende van IT.

Contact

GLIM Singularity B.V.
Gerwin Woelders

E-mail: gerwin@gliminnovation.nl
Tel: 06 536 879 79