Gerwin

Bezieling
Beleving
Betrokkenheid

Vanuit een fascinatie voor mens en IT werk ik vanuit bovengenoemde drie kernbegrippen.

Geniet van innovatie, optimistisch, enthousiast en levendig, verlangend naar uitingen van sterke emotie om het diepste bij mensen te ontginnen en mee te geven. Keirsey-beschrijving: Champion (in termen van Myer Briggs Type Indicator (MBTI): ENFP).

  • Digitaal bankieren en overheidsdiensten, overbrugging van bits en bytes met strategie en organisatiecultuur.
  • Organisatieoptimalisatie met Lean Management en process mining.
  • Persoonlijkheid en organisatietypologie met MTBI stap II en teams.

Van 2014 tot 2020 gaf ik les aan de Nyenrode Business University in het vak Management en Leiderschap binnen de part time Master Controlling.

Het identificeren en toepassen van een effectieve leiderschapsstijl is van cruciaal belang voor het definiëren van een duidelijke visie en strategie, het tijdig reageren op veranderende markt- en klantbehoeften en het teruggeven van financiële waarde aan aandeelhouders, gebruikers en klanten. Een leiderschapsstijl beïnvloedt het welzijn en prestatie van het team met 70% (INSEAD, 2010). De drie meest voorkomende leiderschapsstijlen zijn skill based, trait based en behavior based benaderingen die nauw verbonden zijn met persoonlijkheid. Er is veel aan te leren maar wie iemand is wordt altijd zichtbaar en maakt elke leider uniek.

Met bovengenoemde kernbegrippen hanteer ik van nature een transformationele leiderschapsstijl. Transformationele leiders zijn verandermanagers, zijn bezielt met wat nodig is en wat het team motiveert, inspireren de omgeving, zijn altijd op zoek naar vernieuwing en verbetering om een hoger doel te bereiken, en stellen anderen in staat om deze doelen te bereiken.

Er is veel onderzoek gedaan naar leiderschap en management. De beste leiderschapsdefinitie waarin ik mij het beste kan vinden is die van dr. I. Nuijten uit haar promotie aan de RSM:

Een leider stelt de belangen van anderen op de eerste plaats, heeft de wijsheid om te zien wat nodig is, de capaciteiten om daar iets mee te doen en de moed om daarnaar te handelen.

Dat is mijn streven.